Termíny nevieme prepísať ani preložiť. Všetko ostatné áno.

Vieme, aké to je, keď už včera bolo neskoro. Scripto je synonymom promptných a bezchybných riešení. Stačí nám opísať, čo potrebujete. Všetko ostatné za vás napíšeme my.

Scripto, s.r.o.
Galbavého 1860/1
841 01 Bratislava

IČO: 51982757
DIČ: 2120861468

reg.: OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 94522/B

Tel.: +421 904 144 541
Email: ahoj@scripto.sk

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK42 0900 0000 0051 5089 7418